Tomhas na Teanga

by Jim Norton / le Séamas Ó Neachtain

Samhain/Nollaig 2002

 

OK, let’s get right to it – “Nollaig shona duit” (roughly: Nullig hunna ghitch) is “Merry Christmas” to one person, “Nollaig shona daoibh” (gheev)  is for more than one person.  Nollaig is Christmas, and also the month of December.  Samhain is Halloween (OK, November 1st!) and also the month of November.  Hey, what the heck, here are all the months (in order)!

Eanáir, Feabhra, Márta, Aibreán, Bealtaine, Meitheamh, Iúil, Lúnasa, Meán Fómhair, Deireadh Fómhair, Samhain, Nollaig.

‘Fómhair’ means ‘harvest,’ and ‘meán’ is middle, ‘deireadh’ is end.  Nobody’s quite sure what happened to early harvest!  Along with Samhain, Bealtaine and Lúnasa were originally celtic pagan holidays.  I’ve been hearing some terrible mis-pronunciations of Samhain lately!  S-ow (like in cow)-in, please!  ‘Abha’ and ‘amha’ are both the dipthong ‘ow’ in Irish – so Feabhra is pronounced ‘fyow-ra.’

 

To write the date, put a ‘ú’ after the day number (you could even leave it out if you want):

1ú Eanáir, 2003 for example.  OK, “Happy New Year” is “Athbhliain faoi mhaise duit” (don’t forget ‘agus’ is ‘and’).

 

Let’s stick with the FAQ’s, and learn a couple of other phrases:  “Breithlá sona duit” – “Happy birthday to you.”  N.B. – Nollaig is feminine, breithlá (lá – day) is masculine – notice what happens?

 

And finally, how do you say “I love you?”  Well, usually, you don’t!  You use affectionate names like “a stór” (treasure), “a chroí” (heart, dear – ever hear of Mother mo chroí?), “a ghrá” (love), “a thaisce” (treasure  again), “a rún” (secret)...  In “Muzzy” (a video tape for learning languages, available for Irish), they use “Táim mór leat,” (tom moore latt), an idiom like “I’m sweet on you.”  “Táim i ngrá leat” (tom in rah latt) – I’m in love with you.  “Mo ghrá thú” – you are my love (as in the famous poem “Caoineadh Art Ui Laoghaire”).  Figured out what “grá” is yet?  You might like to look at http://www.lincolnu.edu/~focal, which has a bit about this topic, and is a great resourse.  Now if you just have to say “I love you,” try “Tá grá agam duit” or “Tá grá agam ort.”

 

Rule:  There is always more than one way to say anything in Irish – it is a very rich language!

 

By the way, how do you say “yes” and “no “ in Irish?  You don’t.  Like Hebrew, there are no such words in Irish.  You answer with a like verb – for instance, if someone asks “Do you?” then you say “I do” or “I don’t.”  Cool, huh?

 

So I guess you’re dying to know what happened with my potatoes.  Seo é an scéal, mar sin.

 

Tá creideamh de dhíth ar dhuine agus é ag cur prátaí.  Fásann na plandaí, ach tá na prátaí faoin talamh, as radharc, dar ndóigh, agus ní féidir a bheith cinnte futhu.  Faigheann na plandaí bás – nó mairítear iad – agus fós, ní fheictear práta ar bith.  Ach i ndeireadh na dála, tagann am an fhómhair, agus baintear an barr.

 

An lá a bhí socraithe againn mar lá an fhómhair, chuir sé báistí gan stad gan staonadh, agus mar sin, rinneamar é ar an gcéad lá eile.  Bhí sé fliuch fós, ach ní raibh sé go dona.  Is minic go ndearna mo shinsir an obair seo agus é ag cur fearthainne, is dóche!   Chuireamar timpeall cúig phráta is daichead mar síolta, idir na cinn gorma agus na cinn bána.  Bhaineamar timpeall ocht bpráta, dhá chéad is tríocha  mar barr!  Buíochas mór le Tiarna an Fhómhair!  Bhí timpeall naoi scór is ceathair cinn gorma, póiríní an chuid is mó acu, agus dhá scór is ceathair déag dena cinn bána, agus bhí siadsan téagartha mór, an chuid is mó acu.  Bhí cúpla acu lofa, agus d’ith na péisteanna cuid díobh freisin.  Ach táim sásta leis an torradh.  Is soiléir nach feirmeoirí sinn, áfach!  Thug mo pháistí Connor agus Emily beagán cabhair dom, ach bhí níos mó suim acu sna péisteanna ramhara a fuair siad sa gháirdín.  Agus bhí mo bhean ag glannadh agus ag scrúdú na bprátaí.  Bhí suim aicise sna péisteanna, freisin!

 

Tá na cinn ar a dtugtar ‘gorm’ níos mó corcra ná gorm, mar is gná le gach saghas bia ar a dtugtar ‘gorm.’  Agus tá dealraibh ait orthu agus iad  brúite.  Ach tá siad an-bhlasta.  D’ithiamar roinnt den dá saghas an lá céanna agus a bhaineamar iad, brúite (as na píosaí a bhí fágtha tar éis na poill neamh-ghlana a ghearradh díobh – obair a rinne mo bhean chéile, Irene).  D’itheamar béile an-deas ina dteannta.  Bhí leadhbóg ó Cheanada againn, agus cácaí  portáin – so-bhleasta ar fad!

 

Nuair a bhíomar ag obair, bhíomar ag séinm amhráin sean-nós atá againne ar dhlúthdiosací (CD’s), agus daoine mar Diarmuid Ó Súileabháin, Pádraigín Ní Uallacháin, Clannad, Altan agus Áinne Uí Cheallaigh ag canadh dúinn.  Idir an aimsir agus an ceol, bhíomar ag cur i gcéill go ramahamar in Éirinn!  Is minic a cheapamar ar an ngorta, agus cé chomh deacair a bhíodh an saol acu siúd.  Bhí mo dhroim tinn tar éis maidine amháin ag baint na bprátaí, agus sin i bpaiste an-bheag talún.  Tá pictiúir agam dínne agus eachtra na bprátaí ag http://members.aol.com/JamusN2/Page1.htm, má tá suim ag éinne.

 

Beannachtaí na Nollag oraibhse go léir.

 

P.S.  I’ve put some sound files and reprints of earlier installments of this column on our website.  Check it out!   www.scoilgaeilge.org.

 

P.P.S.  I’ve heard from some of you out there.  Don’t hesitate to write to me, at JamusN@aol.com,  if you want to tell me about what you’re are doing with the language, or have a question.