Dánta le Séamas Ó Neachtain

(Poems by Séamas Ó Neachtain)


An File ar Buile

(Buail ar an bpictiúr thuas chun eolas faoin leabhar a fháil)
(Click on the picture above to get information about the book)

Tá an leabhar ar fáil ar fud an domhain. Tá sé ar fáil ó na suímh seo leanas agus áit ar bith a dhíolann leabhar.
The book is available all over the world. It is available from the following sites and any place that sells books.Errata don leabhar


Filíocht Nua / New Poetry

Tá dánta nua sa nasc seo, nach bhfuil sa leabhar.
There are new poems in this link which aren't in the book.

Scríobh chugam ag Jim Norton (Séamas Ó Neachtain).