Tá an Chogaidh i gCoinne na hIaráice Dleathach, Ceart agus Cóir

Márta 2003

Is tír neamhspleách í an Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon rialtas nó eagraíocht eile ag a bhfuil údarás chun a thoil féin a bhrú orainn. Glacaimid le conarthaí idirnaisiúnta, agus dlí idirnaisiúnta de réir na conarthaí seo. Ach i ndeareadh na dála, is é ár rogha é an rud a dhéanaimid. Glacaim le comhairle ó thíortha eile, agus ón eagraisí idirnaisiúnta mar an Náisiúin Aontaithe. Ach is comhairle é - ní chuireann sé oibligeáid orainn.

De ghnáth, déanaimid ár ndícheall chun oibre leis an gcomhphobal idirnaisiúnta. Is níos treise an bheart atá mar rún ag an gcuid is mó den tsaol, agus is é mar aidhm againn chun comhoibriú le tíortha eile, go háirithe san Náisiún Aontaithe, más féidir. Ach is minic nach féidir sin a dhéanamh, go háirithe nuair a bhíonn tíortha éagsúla ag cur constaicí romhainn. Cé go bhfuil níos mó tíortha toilteanacha chun a rún féin a chur i bhfeidhm an uair seo ná a bhí ann in 1991 (i gcoinne na hIaráice), tá tíortha eile ann agus a gcláir ama féin acusan, a rinne praiseach den próiseas agus den chur le chéile. Theip ar an Náisiún Aontaithe feidhmniú i gceart mar gheall orthu, agus ní mór do thíortha le dea-mhéin agus dea-thoil an eagrais sin a chur ar leataobh, an uair seo. Tá súil againn nach mbeidh sé neamhábhartha agus neamhéifeachtach as seo amach. Ach bhí, an uair seo, gan amhras.

Léigh alt níos mo in

Naisc as Béarla:

Polasaithe Idirnaisiúnta an Stáit Aontaithe

An bhFuil Cead ón NA de Dhíth / Ann?

Rúin an Náisiúin Aontaithe a Dhiúltaigh an Iaráic

An tÚdarás atá ag an Stáit Aontaithe Chun Chogaidh a Dhéanamh ar an Iaráic

Údarás ón Chomhdháil Mheiriceá

Comhrialtas na dToilteanach

Cogadh Cóir Caitliceach

Fíricí: Cé Leis Buntáistí Má Fhanann Saddam Hussein i Réim?

Eolas eile faoin Iaráic