Foras Feasa ar Iosrael

Le Séamas Ó Neachtain

Deireadh Fómhair 2002

 

Ní minic go gcloistear aon rud as Gaeilge faoi Iosrael nach bhfuil ag ath-insint bhréagacha na bPalaistínach/nArabach. Sin a fáth go ndearna mé an liosta seo. Is ábhair ró-mhór é chun alt ceart a scríobh air, agus tá mórán leabhar agus suímh ar an idirlíon, as Béarla agus as Eabhrais go háirithe, atá níos cuimsithí, agus tá naisc agam ar fud an leathanaigh seo chuig cúpla acu. Tá blúirín eile agam ag deireadh an ailt seo faoin dearcadh coitianta Éireannach ar an ábhair seo.

 

An Iosrael agus Éire

D’ainneoin a mbíonn ann sna nuachtáin Ghaeilge, níl gach Éireannach ag tabhairt tacaíochta do na Palaistínigh. Is minic go bhfuil Éireannach ann atá ag iarraidh réiteach cothrom idir Iosrael agus na hArabaigh a fháil. Tá cairde ag Iosrael in Éirinn, freisin: http://www.jewishireland.org/. Is tíortha beaga iad Iosrael agus Éire. D’fhulaing an dá phobal an leatrom agus an fuath. Rinne na hIosraeligh ath-bheochaint ar a dteanga féin, cosúil mar ab fhéidir leis na hÉireannaigh a dhéanamh chun a dteanga féin a neartú (dá mbeadh an toil ann). Ba chóir go mbeadh an dá mhuintir cairdiúil lena chéile – agus bíonn, go minic.

Ach de réir dealraimh, tá mórán naimhde ag Iosrael in Éirinn freisin. Ceapann daoine go bhfuil cosúlacht ann idir eachtraí na Sasanach in Éirinn agus sa Mheán Oirthear, agus dar leo, is daoine faoi leatrom iad na Palaistínigh. Agus is cuma leo an sceimhlitheoireacht. Glactar leis in Éirinn féin, faraor. Is minic go mbíonn na daoine seo ina n-iarchimí in Éirinn ([bhí alt in www.beo.ie ag an am]), agus uaireanta ina gcumannaithe (Féach ar agallamh na míosa in SAOL, Deireadh Fómhair 2002), agus fonn troda orthu. Is oth liom a rá go bhfuil an frithghiúdachas beo fós, freisin. Bíonn an preas Éireannach ag cáineadh Iosrael, agus ag déanamh neamhiontais ar fhuath agus coireanna na nArabach. Is maith le daoine áirithe, mar "Eorpaigh," dul in aghaidh na Stáit Aontaithe chomh minic agus is féidir, agus cé go mbíonn Meiriceá ag iarraidh  réiteach cothrom a aimsiú in Iosrael, agus ag tabhairt airgid don dá thaobh araon, féachann siad ar na Stáit mar an cara amháin atá ag Iosrael, agus mar sin is fuath leo Iosrael.

Ba chóir do gach Éireannach féachaint ar na rudaí seo, agus ath-scagadh a dhéanamh ar an gceist. Go mbeadh an bua ag na daoine is ciallmhaire!

Naisc eile (as Béarla):

[Rinneadh athchóiriú ar an alt seo Márta 2012]