An Sean-Ghinealeach

Rang Meitheamh 2002 dá eagrú ag Réamonn Ó Cléirigh

 

Cúlra

Le Gearóid Ó Ceallaigh

 

Do ard-scoláirí a bheidh san ard-cheardlann an mí seo, beidh Réamonn ag taispeáint liostaí ginealach dúinn. Má’s maith libh aithne a chur ar na scéalta taobh thiar na liostaí, molaim daoibh altanna 7-12 a léamh i bhForas Feasa Ar Éirinn le Seathrún Céitinn. Is féidir libh na haltanna seo a fháil ag http://celt.ucc.ie/published/G100054/ sa chló nua (Rómhánach) mar a thaispeán Séamas dúinn.

(For advanced students who will be in the advanced workshop this month, Réamonn will be showing us lists of genealogies. If you would like to know the stories behind the lists, I recommend that you read essays 7-12 in Foundation of Knowledge On Ireland by ‘Geoffrey Keating.’ You can find these essays at http://celt.ucc.ie/published/G100054/ in the new (Roman) typeface as Séamas has shown us.)

Seo daoibh achoimre ghearr na n-altanna:

(Here is a short summary of the essays:)

7. Clann Neimheadh - Is iad seo na Belgii, agus tagann cuid desnár scoláirí (Seosaimhín agus Dónall mar shampla) anuas díobh;

(Children of Neimheadh - These are the Belgii, and some of our students (Seosaimhín and Dónal for example) descend from them;)

8. "Fir Bolg" - De réir seanchadha na hUa Néill

(na "seanchadha oifigiúla"), is iad seo a) na Belgii, b) na Fir Domhnann (craobh na Laighean, go háirithe i gConnachtaibh), agus c) na Gaileoin (craobh eile na Laighean scaipthe ar fud na tíre). Ach is léir gur hionann iad na Fir Bolg agus na Belgii ar bun, gur Fir Tintreacha an fíor-chiall don t-ainm seo, agus nach raibh na Fir Domhnann agus na Gaileoin i measc na bhFear mBolg nuair a tháinig siad go hÉirinn. Tagann cuid desnár scoláirí (Pádraig mar shampla) anuas ó na Laighin;

("Men Of Bags" - According to the historian-genealogists of the Uí Néill (the "official historian-genealogists"), these are the a) Belgii, b) the Men Of The Deep (a branch of the Broad-Spears, especially in Connacht), and c) the Spear-Men (another branch of the Broad-Spears scattered throughout the country). But it is apparent that the Fir Bolg and the Belgii were originally the same, that "Men Of Lightning" is the real meaning of this name; and the Fir Domhnann and Gaileoin were not amongst the Fir Bolg when they came to Ireland. Some of our students (Pádraig for example) descend from the Laighin;)

9. "Fir Bolg" - Cuireann an t-alt seo béim ar na

Laighin arís, .i. ar na Fir Domhnann agus Gaileoin; ar an éagsúlacht idir na Laighin agus a gcraobhacha (.i., na Fir Domhnann agus na Gaileoin); ar cad a tharla dosna "Fir Bolg" tar éis tagtha Thuatha Dé Danann; agus nach "Gaeil" iad na "Fir Bolg." Féachaigí ar an bpraiseach a rinne seanchadha na hUa Néill as na sean-ghinealaigh, ag triall éagsúlachta a dhéanamh idir na Laighin (mar Ghaeil) agus a gcraobhacha (.i., na Fir Domhnann agus Gaileoin) mar "Fir Bolg" daor-chlanna;

("Men Of Bags" - This essay puts emphasis on the Laighin again, i.e., on the Fir Domhann and the Gaileoin; on the distinction between the Laighin and its branches (i.e., the Fir Domhnainn and the Gaileoin); on what happened to the "Fir Bolg" after the coming of the Tuatha Dé Danann; and that the "Fir Bolg" are not "Gaeil". Look at the mess the Uí Néill historian-genealogists made out of the old genealogies, trying to make a distinction between the Laighin (as Gaeil) and their branches (i.e., the Fir Domhnann and Gaileoin) as "Fir Bolg" unfree-clans;)

10. Tuatha Dé Danann (sean-déithe) - a seoda agus a ndruidheacht;

(Peoples Of The Goddess Danu (old-gods) - their ‘jewels’ and their druidry.)

11. Tuatha Dé Danann - a nginealaigh;

(Peoples Of The Goddess Danu - their genealogies)

12. Tuatha Dé Danann - níos mó a nginealach.

(Peoples Of The Goddess Danu - more of their genealogies)

http://celt.ucc.ie/published/G100054/

Corpus of Electronic Texts Edition

Foras Feasa ar Éirinn (First Book, 1-52) (Author:

Geoffrey Keating)

Section 7

An seachtmhadh alt.

Do’n dara gabháil do rinneadh ar Éirinn ann so, eadhon, gabháil clainne Neimheadh (The 7th essay. For the second taking that was done on Ireland here, i.e., the taking of the Children of Neimheadh.)

Do bhí, iomorro, Éire fás triocha bliadhan d’éis táimh sleachta Phartholóin, go dtáinig Neimheadh mac Agnomain, mic Paimp, mic Tait, mic Seara, mic Srú, mic Easrú, mic Fraimint, mic Fathachta, mic Magog, mic Jafeth, d’á háitiughadh.

(Ireland was, moreover, overgrown 30 years after the death-swoon (plague) of the progeny of Partholón, until Neimheadh came to settle, son of Agnoman, son of Pamp, etc.)

--------------------------------------------------------

------------------------

p.174

Óir is do chlainn Mhagog gach gabháil d’ár’ ghabh Éire iar ndílinn. Ag Srú mac Easrú scaras Partholón agus Clanna Neimheadh re’ raile; agus ag Seara scaraid Fir bolg, Tuatha Dé Danann, agus mic Míleadh. (For it is of the children of Magog each taking that took Ireland after the flood. Ag Srú ... the progeny of Partholón and the Children of Neimheadh separate; at ag Seara the Fir Bolg, Tuatha Dé Danann, and Mic Míleadh separate.) (My note - here we see the Christian introduction of Magog and other biblical nonsense into a pagan genealogy. Naturally, originally, this genealogy could go no further back than their ancestor god Neimheadh or one or two ‘titans’ before him.)

Agus is Scoitbheurla do bhí ag gach cineadh dhíobh. Is follus sin as an uair táinig Ioth mac Breogáin i n-Éirinn; óir is tré Scoitbheurla do labhair féin agus Tuatha Dé Danann re’ raile, agus adubhradar gurab do shliocht Mhagog iad, leath ar leith. (And it is Scot-bhéarla / Scot-speech (i.e., Gaeilge) that was at each of their kinships. That’s apparent from the time that Ioth Mac Breogáin came to Ireland; for it was through Scot-bhéarla that he himself and the Tuatha Dé Danann spoke together, and they said that they were of the progeny of Magog, side by side.)

Adeir drong eile gurab do shliocht an mhic do fhágaibh Partholón thoir (Adhla a ainm) do Neimheadh. Is é raon i n-ar’ ghabh Neimheadh ag teacht i n-Éirinn dó, ó’n Scitia ar an bhfairrge gcaoil atá ag teacht ó’n aigéan d’á ngairthear ‘Mare Euxinum’, is í is teora idir an leath thiar-thuaidh do’n Asia agus an leath thoir-thuaidh do’n Eoraip; agus ar an roinn thiar-thuaidh do’n Asia atáid Sléibhte Riffe, do réir Pomponius Mela, i gcomhroinn na caol-mhara do luaidheamar agus an aigéin tuaisceartaigh. Tug láimh ndeir do Shléibhte Riffe, go ndeachaidh ‘san aigéan budh thuaidh; agus láimh chlí do’n Eoraip go ráinig i n-Éirinn. (Another group says that Neimheadh is of the progeny of the son (Adhla his name) that Partholón left east in Asia..... My note: here follows a bunch of nonsense about Asia, where we never were.)

Ceithre longa deug agus fiche líon a chobhlaigh, agus deichneabhar agus fiche i ngach loing díobh. (Thirty four ships the net of their fleet, and thirty in each ship of them.)

Starn, Iarbhoinel Fáidh, Ainninn, agus Fearghus Leithdhearg, anmanna ceithre mac Neimheadh. ( Starn ... the names of the four sons of Neimheadh.)

--------------------------------------------------------

------------------------

p.176

Ceithre loch-mhadhmanna i n-Éirinn i n-aimsir Neimheadh, eadhon, Loch m-Breunainn ar Magh n-Asail i n-Uibh Nialláin, Loch Muinreamhair ar Magh Sola i Laighnibh: i gcionn deich mbliadhan iar rochtain Éireann do Neimheadh, ro ling Loch Dairbhreach agus Loch Ainninn ar Maigh Mór i Mídhe. Óir an tan do clasadh feart Ainninn, is ann do ling Loch Ainninn. Is do dhearbhadh gurab i n-aimsir Neimheadh ro mhuidhsiod na locha so, do rinneadh an rann so:—

(Four lake-burstings in Ireland in the time of Neimheadh, i.e., 1) Loch mBréanainn on Plain of Donkey in (the country of the) Descendants of Niallán; 2) Lake Fat-Neck on Plain of Sola in Leinster; 3) at the end of 10 years after reaching of Ireland for Neimheadh, Lake Speckled-Dáire and Lake of Aininn sprang out on the Great Plan in Míd (my note: which the English mis-named as Westmeath). For the time that the grave of Ainninn was clasped (?), it’s then that Loch Ainninn sprung forth. It is to certify that it was in the time of Neimheadh that these lakes burst that this poem was made:)

(My note: Dáire is a god of the Érainn who were closely associated in Ireland with the Clann Neimheadh. The Érainn were dominated by the Belgii. Scholars like O’Rahilly state that they are one and the same, but there are a number of Érainn tribes who were not originally Belgic. Nevertheless, in some texts, Clann Neimheadh is used as a name for the Érainn. Therefore, it is possible that Dáire was another god of the Belgii, at least in Ireland.)

Ceithre locha fo linn lóir

Do bhrucht tar Fhodhla bhfíor-mhóir:—

Loch Dairbhreach, Loch m-Breunainn mbinn, Loch Muinreamhair, Loch n-Ainninn.

(My note - the explosion of lakes and the clearning of plains are important acts of creation in Irish mythology. This is a kind of pagan creation myth. Think of Ireland as the planet earth. This is the coming of Neimheadh to earth, and the war for earth against the demons.)

Is túsga do eug bean Neimheadh i n-Éirinn ioná Ainninn,—

Mácha a hainm; agus an dara bliadhain deug iar dteacht i n-Éirinn dóibh, fuair an Mhácha so bás; agus fá híse ceudmharbh Éireann iar dteacht Neimheadh innte. Agus is uaithe ainmnighthear Árd Mácha, óir is ann do hadhnaiceadh í.

(The earlier death in Ireland (of this taking) was a wife of Neimheadh, Aininn - Macha her name. (My note: here we see 2 names for the same ancestor-goddess, one name of which is the name of the Érainn goddess Macha.) And the 12th year after coming into Ireland for them, this Macha got death; and it was hers the first death of Ireland after the coming of Neimheadh into her (into Ireland). And it is from her is named Ard Macha (Armagh, the Height of Macha), for it is there she was buried. (Yep, definitely dealing with the goddess Macha.)

Do tógbhadh dá ríoghráith le Neimheadh i n-Éirinn, eadhon Ráith Chinneich i n-Uibh Nialláin, agus Ráith Ciombaoth i Seimhne. Ceithre mic Mhadáin Mhuinreamhair d’Fhomhórchaibh do thógaibh Raith Chinneich i n-aon ló, Bog, Robhog, Ruibhne, agus Rodan a n-anmanna: agus do mharbh Neimheadh ar a bhárach iad i san maidin, i n-Daire Lighe, d’eagla go gcinnfidís ar thógháil na rátha arís; agus do hadhnaiceadh ann sin iad. (Two royal-raths were raised by Neimheadh in Ireland (again an act of creation), i.e., Ráth HeadOfHorse in Uíbh Nialláin and Ráith Ciombaoth in Seimhne. The 4 sons of Little-Dog FatNeck of the Fomoirí (demons) raised Ráth Head Of Horse in one day, Soft, Too Soft, Ruibhne (?), and Little Rod (?) their names; and Neimheadh killed them on the morrow inthe morning, in Daire Lighe (the oak-forest of Lugh?) for fear that they would determine to take the raths (back); and they were buried there.

Ro sleachtadh dá mhaigh deug a coill le Neimheadh i n-

Éirinn, eadhon, Magh Ceara, Magh Neara, Magh Cúile

Toladh, Magh Luisg i g-Connachtaibh, Magh Tochair i d-

Tír

--------------------------------------------------------

------------------------

p.178

Eoghain, Leacmhagh ‘san Múmhain, Magh m-Breasa i Laighnibh, Magh Lughadh i n-Uibh Tuirtre, Magh Seiriodh i d-Teathbha, Magh Seimhne i n-Dál nÁruidhe, Magh Muirtheimhne i m-Breaghaibh, agus Magh Mácha i n-Oirghiallaibh.

(Twelve plains were prostrated (laid low) in the hazel-forests of Ireland by Neimheadh, i.e., Plain of Ceara.....) (My note: notice these are throughout Ireland, and again we have an act of creation combined with an act of bringing order out of chaos, the essence of creation.)

Do bhris Neimheadh trí catha ar Fhomhórchaibh, eadhon, loingsigh do shliocht Chaim ro thriall ó’n Aifric; táinig ar teitheadh go hoiléanaibh iarthair Eorpa, agus do dhéanamh gabháltais dóibh féin, agus ar teitheadh ré sliocht Seim d’eagla go rachadh aca orra, a los na mallachta do fhágaibh Noe ag Cam ó’ dtángadar, ionnus gur mheasadar, ó bheith i n-imchian uatha, iad féin do bheith innill ó smacht sleachta Seim:

(Neimheadh broke 3 battles on the Fomhoirí, i.e., mariners of the progeny of Ham who travelled from Africa; they came in flight to the islands of the west of Europe, and they made takings for themselves, an they escaped from the progeny of Shem for fear that they (the progeny of Shem) would come on them, as a result of the curses that Noah put on Ham from which they came so that they thought, by being far from them, that they would be in good condition (immune) from the discpline of the progeny of Shem:) (My note: more Biblical stuff that doesn’t belong in the original story, but we can see that the Fomorians were considered accursed.)

go dtángadar, uime sin, go h-Éirinn, gur briseadh na trí catha reamhráidhte orra; eadhon, cath Sléibhe Bádhna, cath Ruis Fraocháin i g-Connachtaibh, i n-ar’ thuit Gann agus Geanann, dá thaoiseach na bh-Fomhórach, agus cath Murbhuilg i n-Dál Riada, eadhon, an Rúta, áit i n-ar’ thuit Starn mac Neimheadh le Conaing mac Faobhair a Leitheadh Lachtmhaighe. (until they came, because of that, to Ireland, until the 3 fore-mentioned battles were brokenon them, i.e., Battle of the Mountain of Bádhna, Battle of the Headland of The Little Heather in (the land of the) Connachta, in which fell Gann and Geanann 2 war-leaders of the Fomorians (my note - these are also names of ancestor-gods or ancestor-heroes of the Laighin in their story of coming to Ireland); and the Battle of Wall of Bolg (either the people or the god Bolg) in Dál Riada (northeast Ulster) , i.e., The Rúta, the place in which fell Starn son of Neimheadh by Conan Son of SharpEdge in Leatheadh Milk-Plain. (My note - Conan Mac Faobhair is the oppressor in the story of Tór Conaing / Conan’s Tower, which is a pagan great slaughter-story and also the origin of Conan The Barbarian.)

Do chuir fós cath Cnámhrois i Laighnibh, mar ar’ cuireadh ár bhfear Éireann um Artur mac Neimheadh, eadhon, mac rugadh i n-Éirinn dó; agus um Iobcán mac Stairn mic Neimheadh. Gidheadh, is le Neimheadh ro briseadh na trí catha so for Fhomhórchaibh, amhail dearbhaid na rainn seo síos:—

(Also put was the Battle of Bone-Headland in Laighin-ster, where a slaughter of the men of Ireland was put about Artur son of Neimheadh, i.e., a son who was born in Ireland to him; and about Iobcán son of Starn son of Neimheadh. However, it is by Neimheadh that these 3 battles were broken over the Fomorians, as this poem below certifies:)

Do bhris Neimheadh,—niamhdha a neart,—

Ro sáitheadh a leacht, dar liom,

Gann agus Geanann dia ghreis,

Attrochair leis, ceann a gceann.

--------------------------------------------------------

------------------------

p.180

Geanann re Neimheadh ba sgíth

A leacht fríth, ga leacht is mó

Le Starn mac Neimheadh anall

Torchair Gann, agus ní gó.

Cath Murbhuilg, é ró chuir,

Go ro-dluigheadh, ro ba dúr;

Do mhuidh re Neimheadh na n-arm,

Gion go dtáinig Starn ar gcúl.

Re cath Cnámhrois, do bhí an-all,

Is mór ann do chíorbhadh cnis;

Artúr, Iobcán torchair ann

Acht gidh ann ar Gann do bhris.

Iar sin fuair Neimheadh bás do thámh i n-Oiléan Árda Neimheadh, i g-Crích Liatháin ‘san Múmhain, d’á ngoirthear Oiléan Mór an Barraigh: agus dá mhíle do dhaoinibh i maille ris, idir fhear agus mnaoi. (After that, Neimheadh got death from a swoon (plague) in the Island Of The Height of Neimheadh, in the territory of the Uí Liatháin in Mumhan-ster, which is called Great island Of the Tops (?); and 2000 of his people with him between men and women.)

Baoi daoirse agus dochraide mór as a haithle sin ar chlainn Neimheadh ag Fomhórchaibh, ag díoghailt na gcath do bhris Neimheadh orra. Morc, iomorro, mac Deileadh, agus Conaing mac Faobhair, ó’ ngairthear Tor Conaing i n-imeal Éireann thuaidh, ag a raibhe loingeas, agus iad ‘na gcómhnuidhe i d-Tor Conaing, d’á ngairthear Toirinis, ag tabhach cíosa ar chlannaibh Neimheadh:

(And there was slavery and great hardships because of that on the Children Of Neimheadh by the Fomorians, paying back the battles that Neimheadh broke on them. Morc son of Deileadh, morever, and Conaing son of Sharp Edges, from whom in called Tower Of Conan on Ireland’s northern edge, had ships, and they lived in Tor Conaing, which is called Tower-Island, taking tribute on (from) the Children of Neimheadh:)

agus ba hé méid an chíosa soin dá dtrian clainne, eatha, agus bleachta fear n-Éireann do thiodhlacadh dóibh gacha bliadhna Oidhche Samhna go Magh g-Céidne idir Drobhaois agus Éirne. Is uime gairthear Magh gCéidne dhe, ar a mhionca do beirthí an cháin gus an Magh gceudna.

(and this was the amount of that tribute: 2/3 of children, cattle, and milk of the men of Ireland was bestowed to them each year the Night of Samhain to Plain The Same between Drobhaois and the Éirne (river). It’s from this that Plain The Same is called, on the frequency of which this tribute used to be borne to the same Plain.)

Do bhí tuilleadh daoirse ag Fomhórchaibh ar chlannaibh Neimheadh, eadhon, trí lán-sluaisde as gach aoin-teallach i n-Éirinn, d’uachtar bainne, do mhin cruithneachta, agus d’im, do bhreith go Morc agus go Conaing go Toirinis; agus ban-mhaor d’á ngairthí Liagh, ag tabhach na cána soin seachnóin Éireann gonadh do’n cháin sin do ráidheadh an rann so:—

(There were more slavery-impositions which the Fomorians had on the Children of Neimheadh, i.e., 3 full loads (shovel-loads?) out of each household in Ireland, of creamof milk, of meal of wheat, and of butter, to bear to Morc and to Conan to Torinis, and a woman-steward who was called Liagh taking this tribute despite Ireland so that for this tribute this poem was said:)

--------------------------------------------------------

------------------------

p.182

An cháin sin ro cumadh ann,

Trí liacha nocha lán-ghann;

Liach uachtair bainne bleachta,

Is liach mine cruithneachta,

An treas fiach,—linne ba lonn,—

Liach ime uaisde d’annlann.

Gabhais, tra, fearg agus loinne fir Éireann tré thruime an chiosa agus na cána soin, ionnus go ndeachsad do chathughadh ris na Fomhórchaibh. Is aire do gairthí Fomhóraigh dhíobh, eadhon, ó n-a mbeith ag déanamh fóghla ar muir: Fomhóraigh .i. fomhuiribh. (Then, anger and (?) took the men of Ireland though the heaviness of that rent and tribute, so that they went to battle against the Fomorians. It’s on this that Fomorian used to be called on them, i.e., from making plunder on the sea: Fomhóraigh = under/about-seas.)

Bhadar, tra, trí deagh-laoich ag Clannaibh Neimheadh ‘san ionbhuidh seo, eadhon, Beothach, mac Iarbhoineoil fháthaigh mic Neimheadh; Fearghus Leithdhearg mac Neimheadh; agus Easglan mac Beoáin mic Stairn mic Neimheadh, go n-a dhá bhráthair, eadhon, Manntán agus Iarthacht: agus ba hé a líon, triocha míle ar muir, agus an uimhir cheudna ar tír, amhail foillsigheas an rann so:—

(There were, then, 13 champions of the Children of Neimheadh in that company: i.e., Beothach .....and this was their net (number), 30,000 on sea and the same number on land, so that this poem was published:)

Trí fichid míle, —modh nglé,—

Ar tír agus ar uisge;

Is é líon lodor ó a dtoigh,

Clanna Neimheadh do’n toghail.

Ro toghladh an tor ann sin, agus tuitis Conaing go n-a chlainn le clannaibh Neimheadh. Iar sin tug Morc mac Deileadh lucht trí bhfiche long ó’n Afraic go Toirinis, go (The tower was taken then, and Conan fell with his children by the Children of Neimheadh. After that Morc son of Deileadh brought the people of 30 ships from Africa (my note - Africa was not originally part of this) to Torinis until they...)

--------------------------------------------------------

------------------------

p.184

dtug cath do chlannaibh Neimheadh, gur comhthuitsiod leath ar leith, agus gur báitheadh gach aon ná’r marbhadh dhíobh, acht Morc agus beagán d’á bhuidhin do ghabh sealbh an oiléin; óir níor mhothuighsiod an fhairrge ag teacht fútha re dúire an chathuighthe, ionnus nach teurna do chlannaibh Neimheadh (an mhéid do bhí ‘san gcathughadh so dhíobh) acht lucht aon-bháirce i n-a raibhe triocha tréin-fhear, um triar taoiseach, eadhon, Simeon Breac mac Stairn mic Neimheadh; Iobáth mac Beothaigh mic Iarbhoineoil Fáidh, mic Neimheadh, agus Briotán Maol, mac Fhearghusa Leithdheirg mic Neimheadh, amhail adeir an rann:—

(they gave battle to the Children of Neimheadh, so that they co-fell side by side, and each one who wasn’t killed was drowned, except Morc and a small number of his group who took possession of the island; for they didn’t feel/perceive the sea coming about/under them against (because of) the hardness of the battle, so that there didn’t flee of the Children of Neimheadh (of the amount that were in this battle of them) but the people of one bark (small ship) in which were 30 strong men, around 3 war-leaders, i.e., Simeon Breac (my note-Simeon is a Biblical name) son of Starn son of Neimheadh; Iobáth son of Beotach son of Iarbonél The Prophet-Poet son of Neimheadh; and Briotán Maol son of Feargus Red-Side son of Neimheadh; as the poem says:

Acht aon-bhárc go n-a lucht lór,

Ní theurna dhíobh, líon a slógh,

Simeon, agus Iobáth bil,

Is Briotán Maol, ‘san loing sin.

Iar dteacht ó’n gcoinbhliocht sin dóibh, is í comhairle ar ar’ chinnsiod, triall a h-Éirinn do theitheadh ré hanbhroid na bh-Fomhórach.

(After their coming from that conflict for them, this is the advice on which they determined, to travel from ireland to flee from the heavy-slavery of the Fomorians.)

Bhádar seacht mbliadhna ag a n-ullmhughadh re hucht na heachtra so, agus ullmhuighthear loingeas leis gach taoiseach dhíobh, agus téidhid foireann do’n droing táinig le Neimheadh i n-Éirinn, agus d’á shliocht, leis gach fear do na taoiseachaibh reamhráidhte; agus anaid drong díobh d’á n-éis i n-Éirinn, eadhon, deichneabhar laoch do fhágbhadar ag gabháil ceannais an iarmhoir do chlannaibh Neimheadh do fhágsad fa mhóghsaine na bh-Fomhórach ag a háitiughadh go haimsir Fear m-Bolg. (They were 7 years at their preparations for this adventure, and a ship was prepared by each war-leader of them, and a team/crew of each throng that came into Ireland with Neimheadh, and (a team/crew) of his (own) progeny went with each man of the afore-mentioned war-leaders; and they left a throng of themselves after them in Ireland, i.e., 10 champions they left taking the headship of the remnant of the Children Of Neimheadh they left under the slavery of the Fomorians at her dwelling (dwelling in Ireland?) until the time of the Fir Bolg.)

Téid taoiseach do’n triar thuas [go bhfoirinn leis], mar atá, Simeon Breac mac Stairn, do’n Ghréig, eadhon, go Tracia; is ann bhádar fo dhaoire, agus is uaidh tángadar Fir Bolg, amhail adéaram d’á éis so.

A war-lead of these three above (with a crew/team with him) who is Simeon Breach Mac Stairn, went to Greece, i.e., to Thracia, and it’s there they were under slavery, and it is from him that comes the Fir Bolg, as I will say after this.)

--------------------------------------------------------

------------------------

p.186

Téid an dara taoiseach, eadhon, Iobáth, mac Beothaigh,

i gcríochaibh tuaiscirt na h-Eorpa; agus adeirid drong

re seanchus gurab go ‘Boetia’ do chuaidh: is uaidh do

shíolsad Tuatha Dé Danann.

(The second war-leader (with his people), i.e., Iobáth son of Beothach, goes into the northern edges/territories of Europe, and a (certain) group against (i.e., devoted to) seanchas (law / history / genealogy) say that it was to Boetia that they went; and from him the Tuatha Dé Danann are seeded.)

Téid an treas taoiseach, eadhon, Briotán Maol go bhfoirinn leis go Dobhar agus go h-Iardhobhar i dtuaisceart Alban, gur áitigh féin agus a shliocht ‘na dhiaidh ann. Is é líon cobhlaigh bhádar na taoisigh seo clanna Neimheadh ar an eachtra so, idir loing, báirc, curachán, agus naomhóig, triocha ar chéad ar mhíle eathar.

(The third war-leader, i.e., Bald Briotán with a crew with him, goes to Dobhar (‘Water’) and to West-Dobhar (‘West-Water’) in the north of Alba (i.e., the north of Britain), were he and his progeny after him settled. This is the net (‘number’) of the fleet of these war-leaders of the Children Of Neimheadh on this adventure, between ships, barks, curraghs, and naomhógs: thirty on (top of) a hundred on (top of) a thousand between them (1,130).)

Acht cheana, do bhí Briotán Maol, mac Fhearghusa Leithdheirg, mic Neimheadh, agus a lorg, ag áitiughadh tuaiscirt na h-Alban go ndeachadar Cruithnigh, eadhon Picti, a h-Éirinn d’áitiughadh Alban i n-aimsir Éireamhóin. Adeir Cormac naomhtha mac Cuileannáin i n-a Shaltair, gurab ó Bhriotán gairthear Britannia do’n oiléan d’á ngairthear Breatain Mhór indiu; agus atá seanchus Éireann teacht leis air sin, amhail adeir an duain darab tosach Adhamh athair sruith ár slógh, mar a n-abair:—

(But also, Bald Briotán son of Fergus Red-Side son of Neimheadh and his track (his followers) were dwelling in the north of Alba until the Cruithne, i.e., the Picts, went there from ireland to dwell in Alba in the time of Éireamhón (a leader of the Mic Míleadh, the "Gaeil"). Holy Cormac son of Cuileannán says in his Saltar (the famous Saltar Chormaic) that it is from this Briotán that Britannia is called for the island which is called Great Britain today; and the seanchas (law / history / genealogy) of Ireland agrees with that, as says the gift (i.e., the poem) which has as beginning ‘Adam father of our stream of a host’, where it says:)

Luidh Briotán tar muir, gan mheirg, Mac fial Fhearghusa leith-dheirg;

Breathnaigh uile, buaidh go mbloidh, Uaidh, gan ghaoi, ro gheinsiodar.

Tig úghdar eile leis air sin mar a n-abair:—

Briotán Maol, mac na flatha,

Saor an sliocht-rámh tar sreatha,

Mac an Leithdheirg do’n Leagmhoigh Ó’ dtád Breathnaigh an bheatha.

--------------------------------------------------------

------------------------

p.188

Is córaide a mheas sin do bheith fírinneach, nach inmheasta gurab ó Brutus gairthear í: óir dámadh uaidh, is cosmhail gurab ‘Brutania’ do gairfidhe dhi; agus fós is mó do múchadh a hainm le clainn Brutus, do réir Monomotensis, mar go dtug Laegrus mac Brutus Laegria d’ainm ar an mír ráinig é féin do’n Bhreatain; Camber, an dara mac do Brutus tug Cambria mar ainm ar an mír ráinig é féin di; agus Albanactus an treas mac do Brutus tug Albania d’ainm ar a chuid féin do’n chrích cheudna.

(This is more correct to think to be true than that from Brutus it is named: for if it were from him (the Roman Brutus) it’s likely that ‘Brutania’ would be from it; and still .... (My note: then follows a bunch of nonsense from the Roman tradition about who named what))

Dála an iarmhair do chlannaibh Neimheadh, do fhuirigh ag áitiughadh Éireann d’éis na dtaoiseach soin; bhádar ag a gcomhmbuaidhreadh ag Fomhórchaibh ó aimsir go haimsir, go rochtain do shliocht Shimeoin Bric mic Stairn mic Neimheadh i n-Éirinn ó’n n-Gréig. Seacht mbliadhna deug ar dhá chéad ó theacht do Neimheadh i n-Éirinn go dteacht Fhear m-Bolg innte, amhail dearbhas an rann so:—

(As for the remnant of the Children Of Neimheadh, who got dwelling of Ireland after those war-leaders, the Fomorians had them in co-troubles from age to age, until the progeny of Simeon Breach Mac Stairn mic Neimheadh reached them in Ireland from Greece. 17 years on (top of) 200 from the coming of Neimheadh in Ireland to the coming of the Fir Bolg into her (into Ireland) as this poem certifies:)

Seacht mbliadhna deug is dá chéad

Re a n-áireamh, ní hiomairbhrég,

Ó tháinig Neimheadh a n-oir,

Tar muir go n-a mhór-mhacaibh

Go dtángadar clanna Stairn

As an n-Gréig uathmhair, athghairbh.