Sleachta as Díograis aistrithe go Gàidhlig ag Niall Gòrdan

Niall Díograiseach – nóta beag / Fervent Niall – a wee note

Shíl mé go mba mhaith é rud nó dhó a mhíniú faoina raibh idir lámha agam maidir leis an leabhar scoile seo, a tharraing m’aird trí Séamas Ó Neachtain ar Straosleabhar.

I just thought I’d explain a few things concerning my work on this school book, which came to my attention via Jim Norton on Facebook.

I bhfad Éireann ó shin, i mí na Márta [2019], léas le spéis go raibh Séamas i ndiaidh an leabhar simplí suimiúil seo a roinnt ar Straosleabhar – 7 ba é an chéad smaoin agam ná: “Deis iontach dom snas a chur ar mo chuid Gaeilge le bheith, ar dtús báire, á chóipeáil 7 an sin á aistriú go Gaeilge na hAlbann”.

Way back in March [2019], I read with interest that James had shared this simple but interesting little book – and my first thought was: “What an excellent chance for me to brush up my Irish by firstly copying it and then translating it into Scottish”. Seo romhat mar sin, a léitheoir chóir, a bhfuil curtha i gcrích agam! So now, dear reader, you see before you the finished article!

Gach comhaid fhuaime den Gháidhlig anseo