Raimil Óil na dTríocha Dó Contae le Brian De Vale

Le Brian De Vale - aistrithe go Gaeilge ag Séamas Ó Neachtain

Bhí na chéad trí chuid den scéal seo in Lá Nua, Feabhra agus Márta 2008

Brian Brian agus an liosta
Pádraig
An Scéal
Cuid a hAon: 25 Eanáir - an Plean
Cuid a Dó: 15 Feabhra - 9 gContae Faighte Agam!
Cuid a Trí: 15 Feabhra san Oíche – Ag Bualadh Chun Cinn
Cuid a Ceathair: 17 Feabhra – An Tríú Contae is Tríocha
Cuid a Cúig: 18 Feabhra – An tAistear Curtha i gCríoch